ABAP-OO Redefinition Methods. Türkçeleştirecek olursak, yaratılan metodları yeniden tanımlamak.