SAP‘nin araştırmaya ve geliştirmeye ne kadar önem verdiğini ve bu anlamda çok sayıda yatırım yaptığını da biliyoruz. Geliştirdiği ürün ve çözümlerle gerek son kullanıcılara gerekse yazılımcılara fayda ve kolaylık sağlarken, teknoloji dünyasına yeni bir bakış açısı katıyor, bir adım daha ileriye taşıyor. Bu makalemizde SAP’nin geliştirmiş olduğu SAP NETWEAVER GATEWAY ve ODATA teknolojileri üzerinde duracağız.

Mobil dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu değişim yalnızca kişisel uygulamalarda değil iş tabanlı uygulamalarda da kritik bir role sahip. Son kullanıcılar kişisel uygulamalarda olsa iş tabanlı uygulamalarda olsa daha küçük cihazlardan olabildiğince verim almak istiyorlar ve tüm uygulamaları kendileri için özelleştirerek, zamanlarını daha iyi kullanarak içinde bulundukları her türlü durumda mobil cihazları ve uygulamaları bir avantaj olarak kullanmak istiyorlar. SAP’de tüm bu değişim ve ihtiyaçları göz önünde bulundurmuş olacak ki başta “SAP Mobile Platform”’u desteklemek ile birlikte üçüncü parti uygulamalar için erişim olanağı sağlamak adına SAP NETWEAVER GATEWAY teknolojisini geliştirmiş.

SAP NETWEAVER GATEWAY teknolojisi 2011 Mayıs ayında SAP tarafından duyurulmuştur. Çok fazla detaya inmeden tanımlayacak olursak; SAP uygulamalarına(SAP Business Applications) dış kaynak uygulamalardan ve teknolojilerden kolayca erişim olanağı sağlıyor. Bu erişim kolaylığını sadece son kullanıcılar açısından değil, SAP sistemlerinin dışındaki herhangi bir uygulama geliştirme platformu(Web Uygulamaları, Mobil Platformlar, Sosyal Medya Uygulamaları vb.) üzerinden yani tüm yazılım geliştiriciler açısından da düşünebiliriz. İleri düzeyde SAP-ABAP bilgisine sahip olmadan belli bir ön bilgiye sahip olan tüm yazılımcılara SAP uygulamalarına erişmek için  yeni bir kapı açmış bulunuyor. Örneğin, bir iOS veya Android mobil yazılım geliştiricisinin detaylı olarak SAP bilgisi olmadan SAP NETWEAVER GATEWAY teknolojisi aracılığıyla temel SAP verilerine erişip bu verilerle kullanıcı dostu bir mobil uygulama geliştirebilir.

Biraz daha teknik olarak bahsedecek olursak; SAP GATEWAY teknolojisi kendi içindeki araçlarla standardize edilmiş, ortak kullanım için oluşturulmuş, ABAP teknolojisiyle yapılandırmış ATOM ve ODATA tabanlı bir arayüzdür. Burada belirtilen ABAP teknoloji platformu SAP Business Suite(CRM, SCM, ERP vb.) katmanına ilgili erişimi sağlayan bir birimdir. SAP GATEWAY teknolojisi bir kullanıcı arayüzü tasarlama birimi değildir ancak buna rağmen yazılım geliştiricilerin kendilerine özgü arayüz tasarlama araçlarını da kullanmalarına izin vermektedir.

SAP GATEWAY dış kaynak uygulamalara basit bir erişim imkanı sağlarken aynı zamanda güvenli bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Güvenli veri erişiminide ODATA protokolünü kullanarak sağlıyor. SAP’nin ODATA protokolünü seçmesinin temel sebepleri; kolayca öğrenilmesi ve dünyada yaygın olarak kullanılmasıdır. ODATA protokolünün geliştirmesinde yer alan firmalarıda(IBM, Microsoft, SAP, ve CA) düşünecek olursak SAP’nin GATEWAY çözümüyle başta mobil uygulamalar olmak üzere dış kaynak uygulamaların SAP Business Suite katmanına erişimini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesiyle birlikte yaygınlaşmasını da önemli bir adım olarak görüyorum. Yazılım geliştiriciler bu teknolojiyle birlikte rahatça tasarım ilkelerini kullanarak yenilikçi, verimli ve faydalı iş tabanlı uygulamalar geliştirebilir. Günün sonunda geliştirilen her uygulama iş dünyasında yeni bir bakış açısı ve firmalar içinse yeni çözümlerin, süreçlerin artacağı ve yaygınlaşacağı anlamına geliyor ki başarılı bir şekilde planlanan, tasarlanan ve geliştirilen uygulamalar şirketler için büyük bir rekabet avantajı sağlayacak gibi görünüyor.